ავტობუსის მოსაცდელი

    4139

    ავტობუსის გაჩერება წარმოადგენს ბეტონის მომზადებულ ფილაზე მდოგ მცირე ზომის არქიტეტურულ ფორმას,რომლის მიახლოებითი გაბარიტებია 4,1 x 1,5 x 2,7 (ასევე შესაძლებელია ინდივიდუალური ზომებითაც).
    ავტობუსის გაჩერება ან მოსაცდელი უნდა დაიდგა ბეტონის 20 სმ სისქის ფილაზე,რომლლის ზედაპირიც სასურველია მოპირკეთდეს ფილთ ან ბაზატით.გაჩერებების დამზადებამდე წინასწარ ბეტონის ფილაში გათვალისწინებული უნდა იყოს დენის წყაროს და მეტალის კარკასის სამაგრი კროშტეინები.მოსაცდელის კარკასული ნაწილი შედგება უჟანგავი ლითონისგან და კროშტენებისგან.ზურგის და გვედის ნაწილში გამოიყენება 8მმ-ის სისქის უსაფრთო ლამექსის შუშა(ან ფეჯი),ხოლო ზედა ნაწილში გამოიყენება 6მმ-იანი ორგმინა მაღალი ხარისხის,ტემპერატურის გამძლე,თერმულად დაბურული (ე.წ მატოვი ორგმინა)

    Oops! We could not locate your form.