მთავარი გვერდი საგზაო ინფრასტრუქტურა

ბოძკინტები

ბოძკინტები –  საკმაოდ ეფექტური საშუალებაა საგზაო მოძრაობისათვის. ბიძი ფორმას უამარვი ავტომანქანის გადავლის შემთხვევაშიც აღიდგენს. იგი საკმაოდ ინფორმაციულია სპეციალური შუქამრეკლი მასალების წყალობით. მათი დამზადება შესაძლებელია მრვანაირი ფერით.

 st500b

 

  • ტექნიკური მახასიათებელი

  • * სურვილისამებრ