ინტერიერის და ექსტერიერის დიზაინი

    3357

    ინტერიერის და ექსტერიერის დიზაინი მოიცავს სრულ მომსახურებას: აზომვას და არსებული ფართის სასურველი დიზაინით ათვისებას, 3D დიზაინის საშუალებით შეგვიძლია უკეთესად აღვიქვათ საბოლოო სასურველი შედეგი და განვსაზღვროთ არსებული ფართი როგორ ავითვისოთ ისე რო მივიღოთ სასურველი დიზაინი და ამავდროულად დავზოგოთ გაუთვალისწინებელი ხარჯი.