მთავარი გვერდი 1,25 მმ

1,25 მმ-იანი კომპაქტ ლამინატი ინტერიერისა და ავეჯისათვის

ხის ფასადი