კომპაქტ ლამინატის მონტაჟი

  7331
  კომპაქტ ლამინატი

       კომპაქტ ლამინატის ფასადის პანელი არის იდეალური მასალა ფასადის მოპირკეთებისთვის. დაკიდული ვენტილირებადი ფასადები, რომლებიც მოპირკეთებულია კომპაქტ ლამინატის მასალით, მაქსიმალურად უზრუნველყოფს ფასადის სტაბილურობას. კომპაქტ ლამინატიპანელების კორექტული მონტაჟის და შემდგომი ექსპლუატაციისთვის, აუცილებელია, შეიქმნას საჰაერო სავენტილაციო კამერა უშუალოდ პანელების უკან, 20-30 მმ დაშორებით კედლიდან, რაც მაქსიმალურად ხელს შეუწყოფს ჰაერის ცირკულაციას ვერტიკალური მიმართულებით. სავენტილაციო ფასადი პანელებით ქმნის სითბურ-საჰაერო ბარიერს შენობასა და ქუჩას შორის.
       კომაქტ ლამინატში გადაწყვეტილი დაკიდული ვენტილირებადი ფასადები სარგებლობენ მთელი რიგი უპირატესობებით. ვენტილირებადი ფასადები საიმედოდ იცავენ კედლებს ნალექებისგან და ტემპერატურული ცვლილებებისგან. კომპაქტ ლამინატის ვენტილირებად პანელებს გამოირჩევიან ინდივიდუალურობით.  კომპაქტ ლამინატი
       

  პანელების სისქის და მიმაგრების ბიჯის დამოკიდებულების ცხრილი:

       სისქე (მმ)
        8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
       მიმაგრების წერტილებს შორის მანძილი (მმ)
        -600, – 800, -1000;
       

  კომპაქტ ლამინატიკომპაქტ ლამინატი
       

  ფარული დამაგრების წერტილები, სადაც მონტაჟი ხორციელდება სპეციალური ალუმინის მიმმართველით

  კომპაქტ ლამინატი
  კომპაქტ ლამინატი
       კომპაქტ ლამინატის ინტერიერის პანელები მოითხოვს ვენტილირებადი საჰაერო კამერების შექმნას პანელების უკან, შესაძლებელია ხილვადი და ფარული დამაგრების ვარიანტები.
  კომპაქტ ლამინატი
       ინტერიერის პანელების მონტაჟი ასევე შეიძლება ერთკომპონენტიანი ელასტიკური წებოს საშუალებით, კომპაქტ ლამინატიSikaBond–T2 პოლიურეთანის საფუძველზე და ორმხრივი წებოვანი ლენტის გამოყენებით Sikatack Panel Band- ის მიერ სპეციალურად მომზადებულ ხის ან ალუმინის მიმმართველებზე, თვითმჭრელი ხრახნების კედელზე მიმაგრების ხარჯზე.
  კომპაქტ ლამინატი
       1 – წებოს და ლენტის მდებარეობა დაწებების წინ;
       2 – დაწებება ხის ყავარზე (ე.წ. აბრეშოტკაზე).
  კომპაქტ ლამინატი
       1 – გაწმინდეთ ზედაპირი მტვრის და ნაგვისგან;
       2/3 მიაწებეთ წებოვანი ლენტი მეორე მხარეს პრიალას (“პლიონკის”) მოუხსნელად და ლენტის გვერდითა ხაზზე წაუსვით წებო;
       4 – მოხსენით პრიალა (“პლიონკა”) ლენტის მეორე მხრიდან;
       5 – მიაწებეთ პანელი.
  კომპაქტ ლამინატი
       

  ფასადის და ინტერიერის მონტაჟისთვის განკუთვნილი დამატებით პანელები:

  კომპაქტ ლამინატიკომპაქტ ლამინატი
       კომპაქტ ლამინატის კარკასული კონსტრუქცია მეტალის მიმმართველებით, ასევე სპეციალური მიმმართველებით, რომელთა ფორმისა და ზომების ვარირება შეიძლება თავისებურებების და ნიუანსების მიხედვით.
       

  ხრახნები და ბეტონის ლურსმნები:

  კომპაქტ ლამინატიკომპაქტ ლამინატიკომპაქტ ლამინატი

  კომპაქტ ლამინატის დაწებების ინსტრუქცია:

       კომპაქტ ლამინატის მიწებება უნდა მოხდეს ისეთ ატმოსფერულ პირობებში, სადაც გაძლიერებული არაა ნალექისა და სიცხის მიმოცვლა. შეწებებისთვის საჭირო მასალების გამოყენება უნდა მოხდეს შემდეგ ტემპერატურულ დიაპაზონში +5°С-დან +35°С-მდე. გაითვალისიწინეთ, რომ დაუშვებელია, მასალის მონტაჟის შემდეგ უახლოესი 5 საათის განმავლობაში ტემპერატურის დაცემა +5°С-ზე ქვემოთ. ეს აუცილებლად იქონიებს მასალის მიმაგრების ხარისხიანობაზე გავლენას. შეწებებული ელემენტების (პანელებისა და ბაზის) ტემპერატურა უნდა იყოს 3°С-ით მეტი, რათა თავიდან ავიშოროთ კონდენსაცია და მასალების დანამვა.

  დასაწები ზედაპირის მომზადება

       პანელებისა და ბაზური ნაწილების შეწებების წინ, კომპაქტ ლამინატიაუცილებელია დავიცვათ ჰიგიენური ნორმები და მასალის ზედაპირი გავწმინდოთ. დავრწმუნდეთ, რომ ზედაპირი არ არის გაპოხილი და არის მშრალი. გაითვალისიწინეთ, რომ შეწების მომენტიდან გაშრობამდე აუცილებელია იზოლირებულ იქნას მასალა მტვირსა და სხვა გარეგანი სიბუნძურეებისგან.

  წინასწარ უნდა დამუშავდეს თხელი სახეხი ქაღალდით, რის შემდეგაც:

  ალუმინის ბაზა

  კომპაქტ ლამინატი

 • გადაუსვით Sika Cleaner 205-ით გაჟღენთილი ქსოვილი;
 • გაშრობის დრო – 10 წუთი;
 • ფუნჯის გამოყენებით გადაუსვით Sika Primer 210-ის გრუნტი;
 • გაშრობის დრო – 30 წუთი.

 • კომპაქტ ლამინატი

  ფოლადის ბაზა
 • გადაუსვით Sika Cleaner 205-ით გაჟღენთილი ქსოვილი;
 • გაშრობის დრო – 10 წუთი;
 • ფუნჯის გამოყენებით გადაუსვით Sika Primer 204-ის გრუნტი;
 • გაშრობის დრო – 30 წუთი.
 • ხის ბაზა

  კომპაქტ ლამინატი

 • გაწმინდეთ ზედაპირი;
 • ფუნჯის გამოყენებით გადაუსვით Sika Primer 3;
 • გაშრობის დრო – 30 წუთი.
 • კომპაქტ ლამინატი

  ბეტონის ბაზა
 • გაასუფთავეთ ზედაპირი მტვრისა და ძველი საღებავისგან;
 • ფუნჯის გამოყენებით გადაუსვით Sika Primer 3-ის გრუნტი;
 • გაშრობის დრო – 30 წუთი.

 • კომპაქტ ლამინატი

  პანელის წინასწარი დამუშავება
 • პანელის ზედაპირი უნდა იყოს სუფთა და მშრალი;
 • ზონა, რომელიც გამოყოფილია დასაწებლად უნდა დამუშავდეს თხელი სახეხი ქაღალდით.;
 • გაშრობის დრო – 10 წუთი;
 • ფუნჯის გამოყენებით გადაუსვით Sika Primer 215-ის გრუნტი;
 • გაშრობის დრო – 30 წუთი.
 • კომპაქტ ლამინატი

  შეწებება

       კიდეების პარალელურად, ვერტიკალურ პლანკების მთელ სიგრძეზე მიაკარით ფიქსირებადი ლენტი SikaTack-Panel Tape. დამცავი შრე არ მოხსნათ. SikaBond-T2-ს წებოსთვის გამოიყენეთ სპეციალური სამკუთხატუჩიანი დამხმარე (მონაცემები: სიგანე – 8 მმ, სიმაღლე – 10 მმ). წებო დაასხით არანარკლებ 5 მმ დაშორებაზე ფიქსირებული ლენტიდან და მასალის კუთხოვანი ნაპირიდან.

  კომპაქტ ლამინატი

  დამაგრება

  კომპაქტ ლამინატი
       მასალას მოხსენით SikaTack-Panel Tape-ის ფიქსირებული ლენტი და წებოს დაადეთ ისე, რომ ლამინატი დაფიქსირდეს სწორად, ამასთან ერთად არ შეეხოს ლენტმოხსნილ SikaTack-Panel Tape-ს. ასწორებთ მასალას და ძლიერად აწვებით ფიქსირებულ ლენტს. პანელის დაწებება უნდა მოხდეს ფიქსირებული ლენტის დასმიდან არაუგვიანეს 10 წუთში.  კომპაქტ ლამინატი