მთავარი გვერდი ბეჭდვა და თვითწებვადი ფირები

მენში ( ურბანული ბადე ბანერი )

ასეთი სტილის ბეჭდვა ძირითადად დიდი მასშტაბების გასაფორმებლად გამოიყენება. (მშენებლობა, ღობეები, დიდი ვიტრინები და ა.შ). მისი მთავარი უპირატესობა სიმსუბუქესა და ოპტიკურ გამჭირვალეობაშია. შორი მანძილიდან ჩვეულებრივად ჩანს ბანერის გამოსახულება , ძირითადად გამოიყენება ქუჩებში. თუკიშენობის ფასადის დაფარვა გნებავთ დაფაროთ მშენებლობის ზონა ან უბრალოდ დაიკავოთ მთლიანი ფართობი, ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება ურბანული ბანერის გამოყენებაა. ასეთ შემთხვევებში მას მთელი რიგი უპირატესობები აქვს:

 

  • სხვა მასალებთან შედარებით ძალიან დაბალი წონა.
  • ატარებს ჰაერს (შესაბამისად- ბევრად მდგრადია ქარისადმი და უძლებს დიდ დროს).
  • შენობას იცავს მტვრისგან და ატარებს ნათებას.
  • ჩანს ძალიან დიდი რადიუსის მანძილზე და საკმაოდ დიდი რაოდენობის მომხმარებლის ყურადღებას იქცევს.

 

ურბანული ბანერი ისეთივე მრავალფერიან ბეჭდვის საშუალებას იძლევა, როგორსაც ჩვეულებრივი ფართოფორმატიანი ბეჭდვის ბანერი.

ონლაინ შეკვეთა

  • ტექნიკური მახასიათებელი

  • * სურვილისამებრ

მსგავსი სტატიები