მთავარი გვერდი Uncategorized

რეკლამა ინტერნეტში

568

ციფრული მარკეტინგის სწრაფმა ევოლუციამ რეკლამასა და მარკეტინგში ახალი შესაძლებლობები გააჩინა. ტერმინი ციფრული მარკეტინგი აღნიშნავს ინტეგრირებულ მარკეტინგულ მომსახურებას, რომელიც იზიდავს მომხმარებელს და ზრდის მის ჩართულობას ონლაინ რეჟიმში.