მთავარი გვერდი ბლოგი

რეკლამის ისტორია

2138

რეკლამა ლათინური სიტყვაა და ქართულად წამოყვირებას ნიშნავს. მართლაც კარგი რეკლამა სიჩუმეში მკაფიოდ წამოყვირებულ ხმას უნდა ჰგავდეს ყველას ყურადღებას რომ მიიპყრობს. რეკლამა არ არის განვითარებული ქვეყნების მონაპოვარი , რომელიც დროის ცვალებადობამ მოიტანა. რეკლამა არის კარგად განვითარებული და დახვეწილი ძველი რომისა და საბერნეთის დაფებზე შემორჩენილი წარწერები, ნახატები და კირით შეთეთრებული განცხადებები.

220px-Edo_period_advertising_in_Japan
თანამედროვე რეკლამის წარმომშობად , ვენეციელ გამომცემელ მანუცის მიიჩნევენ. სწორედ მან დაიწყო წიგნების თავფურცელის მაღაზიებში გამოფენა და წიგნის ასეთი სახით პოპულარიზაცია. მე-17 საუკუნეში ბეჭდვის წერა-კითხვის საყოველთაო გავრცელებამ ხელი შეუწყო რეკლამის განვითარებას.

maxresdefault

დროთა განმავლობაში რეკლამა იმდენად მომგებიან ბიზნესად გადაიქცა, რომ დამკვეთებს არ ნანებოდათ მასში გაწეული ხარჯები. მონაცემების მიხედვით მე-20 საუკუნეში იტალიაში რეკლამაში დაიხარჯა 2-ჯერ მეტი თანხა, ვიდრე განათლებაში.

SSUCv3H4sIAAAAAAAAA22MOwrAIBBE7zK1RWqvIharWcKCRHDXSrx7NKRMN/PmM5BIJcMP8ClWm1CBPxyklK7WyKTeC0yHTMbXKrDu9jcLY3N4wEF72mK6HxbXQePCpHse4kqMrL9uzPkA9J2OyocAAAA=

პირველი სატელევიზიო რეკლამა საქართველოში 50-იანი წლების ბოლოს გავიდა. ეს იყო სარაჯიშვილის რეკლამა , რომელშიც ბარბარე ბაგრატიონს კონიაკის ბოთლი ეჭირა ხელში.

პირველი ქართული რეკლამა