მთავარი გვერდი საგზაო ინფრასტრუქტურა

საგზაო ბარიერი

    საგზაო ბარიერები გამოიყენება სარემონტო სამუშაოების ან საავრიო სიტუაციებისას. ასევე გამოიყენებენ გზის გასაყოფად. საგზაო ბარიერები მზადდება მაღალი ხარისხის პოლიეთილენისაგან, კონტრასტული ფერებით- თეთრი და წითელი. წყლით ავსების მქონე  კონუსებს აქვთ დამატებითი ფუნქცია, შესაძლობა მათი ერთმანეთზე გადაბმა და მიწაში ჩამაგრება , რაც ერთგვარ  საგზაო კონსტრუქციას გვაძლევს. მათ ასევე გარსემორტყმული აქვთ შუქამრეკლი ფირი. შემკვეთის სურვილისგან გამომდინარე შესაძლოა მათი წყლით გავსება ასევე კონუსზე სასურველი ლოგოტიპის დატანა.

 

  • ტექნიკური მახასიათებელი

  • * სურვილისამებრ