მთავარი გვერდი საგზაო ინფრასტრუქტურა

საგზაო ჟილეტი და მარეგულირებელი

ამგავრი სპეც-სამოსის მთავარი დანიშნულება შემდეგია: დაიცვას საგზაო მსახური უშუალოდ მუშაობისას. დღისით მკვეთრი ფერების წყალობით ისინი მეტად შესამჩნევები ხდებიან გზებზე. შუქამრეკლი ზოლის წყალობით კი შეუძლებელია ისინი ღამით ვერ შეამჩნიონ. სპეც-ტანისამოსზე გადაკრული ფირები ერთმანეთისგან მაღალი შუქამრეკლვადობის კოეფიციენტით განსხვავდებიან. 400 კდ ზე მეტი ამრეკლვადობის მქონდე ფირებს მეტი ხივადობა აქვთ შუქის მოხვედტის არ აქვს მნიშვნელობა სრა კუთხიდან დაეცემა შუქი მას.

  • ტექნიკური მახასიათებელი

  • * სურვილისამებრ