მთავარი გვერდი საგზაო ინფრასტრუქტურა

საგზაო ციმციმები

ორ-გვერდიანი საგზაო ნიშნები იგივე ,, კატის თვალი’’ მონტაჟდება გზის საშის ზონებში.  საზღვრების დასაწესებლად , მოძრაობის მოსაწერიგებლად ასევე იმისმანიშნებლად , რომ უახლოეს მანძილზე ფეხით მოსიარულეთა გადასავლელია.


  • ტექნიკური მახასიათებელი

  • * სურვილისამებრ