მთავარი გვერდი საპრეზენტაციო მასალები

საპრეზენტაციო მასალები

სარეკლამო პროდუქტები,საპრეზენტაციო რეკლამები,საპრეზენტაციო მასალები

გერბები

გერბების დამზადება

გერბი- ემბლემა, განმასხვავებელი ნიშანი, შეიცავს ფიგურებს, სხვადასხვანაირ ფერებს, საგნებს. მას აქვს სიმბოლური დანიშნულება.  გერბის წყალობით ხდება ადამიანის, ტერიტორიის , მთავრობის, ქალაქის ,კორპორაციისა და ა.შ იდენთიფიცირება.

მსგავსი სტატიები

5040
gerbebis damzdeba გერბების დამზდება

4208