აბრები

  8241
  abrebis damzadeba

       აბრა – მისი განმარტება მარტივია – ესაა დაფა, რომელზედაც განთავსებულია წარმოების, დაწესებულების სახელწოდება ან მსგავსი ხასიათის სხვა ტექსტი, რომელიც ვიზუალურად კარგი აღსაქმელია. დღეს, როცა ასე მასშტაბურად იზრდება რეკლამა (ესაა ინტერიერის თუ ექსტერიერის ტიპის), ბუნებრივად ხდება დიფერენცირება სარეკლამო პროფილების, მასალებისა თუ მასშტაბების.
       სარეკლამო აბრა – ესაა ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი და აპრობირებული მეთოდი მომხმარებლამდე სრული სარეკლამო პაკეტის მისატანად. არ არსებობს კომპანია, რომელიც თავის წარმატებას არ უმადლოდეს მრავალრიცხოვანი თუ ერთმნიშვნელიანი სარეკლამო კამპანიებიდან პირველს – აბრის განთავსებას. მასზე მკვეთრად და გარკვევით იკვეთება ყველა ის ძირითადი მესიჯი, რასაც დამკვეთი პოტენციურ კლიენტს უგზავნის ხოლმე: იქნება ეს კომპანიის დასახელება, მისი სამუშაო სფეროს ფილტრაცია, წარმმართველი სლოგანი, მოწოდება, საინფორაციო ხასიათის მატარებელი სხვა წარწერა და ა.შ. – აქ შეზღუდვები არ არსებობს!

  საცხოვრებელი სახლების – ნიშნები

  ეს არის ქუჩის ინფორმაციის გავრცელების საკმაოდ პოპულიარული სახე. იგი ყოველდღიურად გვხვდება და გვეხმარება ქალაქში თავისუფლად ორიენტაციაში

  ფირფიტოვანი აბრები

  თხელი და ფირფიტოვანი მსუბუქი აბრები, რომელზეც მისამართები იქნება გამოსახული ან რაიმე სხვა ინფორმაციული სახის აღმნიშვნელი

  კაბინეტის აბრები

  კაბინეტის აბრები ძირითად მზადდება თუთიის მეტალისგან ან ალუმინის კომპოზიტური პანელიდსგან , რომელზეც გადაკრულია არაკალი .