საცხოვრებელი აბრები

  6049

  ეს არის ქუჩის ინფორმაციის გავრცელების საკმაოდ პოპულიარული სახე. იგი ყოველდღიურად გვხვდება და გვეხმარება ქალაქში თავისუფლად ორიენტაციაში, დღე-ღამის ნებისმიერ დროს . ქუჩების ნომრები და დასახელებები, სადარბაზოების ნომრები- ყველა ეს მისამართი საჭიროა ერთგავრი ნავიგაციისათვის დასახლებულ პუნქტებში. დიდ ქალაქშიც და ყველაზე მიყრუებულ სოფელშიც კი ნახავთ აბრას ნომრით და ქუჩის დასახელებით.
  ეს ყველაფერი იმდენად ახლო და ნაცნობია ნებისმიერი თვალისთვის, რომ მოსახლეობა არც კი უკვირდება აბრების ფორმებსა და ზომებს. თუმცაღა განსხვავება, რათქმა უნდა, არსებობს და ამაზე უფრო კონკრეტულად ქვემოთ ვისაუბრებთ.

  მოცულობითი აბრები

  კორპუსი დამზადებულია მეტალის პროფილისაგან. მოცულობითი აბრა შესრულებულია მაღალი ხარისხის მქონე ცელოფანზე ან აკრილზე

  თხელი აბრები

  თხელი მანათობელი აბრები, რომელზეც მისამართები იქნება გამოსახული , ეს ახალი სიტყვაა თანამედროვე ნავიგაციაში.

  ფირფიტოვანი აბრები

  მზადდება თუთიის მეტალისგან ან კომპოზიტური თიხისგან, რომელზეც გადაკრულია არაკალი 641.