მთავარი გვერდი საძიებო სისტემების მხარდაჭერა

საძიებო სისტემების მხარდაჭერა

SEO ოპტიმიზაცია ნიშნავს იმას, რომ საძიებო სისტემა Google-ში და სხვა საძიებო სისტემებში თქვენ მიერ არჩეული სიტყვის ან/და სიტყვათა კომბინაციის მოძებნისას თქვენი საიტი განთავსებული იქნება პირველ გვერდზე, მოწინავე ადგილზე.

SEO ოპტიმიზაციის სერვისი შედგება სხვადასხვა ეტაპებისგან:

  • SEO ანალიზი – თავდაპირველად ხდება იმ ვებ გვერდის ანალიზი რომელსაც ჭირდება ოპტიმიზაცია
  • საძიებო სიტყვების ანალიზი – მეორე ეტაპზე ხდება იმ სიტყვების ან ფრაზების ანალიზი (კონკურენცია, რამდენად ძიებადია) რაც პრიორიტეტული იქნება SEO ოპტიმიზაციის დროს
  • კონკურენტების საიტების ანალიზი – აუცილებელია შევისწავლოთ კონკურენტების ოპტიმიზაციის მდგომარეობა და განვსაზღვროთ რა სირთულის იქნება მათ შედეგებზე უკეთესის მოპოვება
  • საიტის ტექნიკური SEO ოპტიმიზაცია – ამ ეტაპს ჰქვია On Site Optimization რაც გულისხმობს საიტის პროგრამულ და ტექნიკურ გამართვას, რასაც Google ითხოვს
  • საიტის გარე რესურსებით ოპტიმიზაცია – ხოლო ეს ეტაპი არის Off Site Optimization და ამ დროს ხდება სხვა და სხვა რესურსებით ვებ გვერდის პრიორიტეტულობის გაზრდა
  • სტატისტიკის მუდმივი მონიტორინგი და ყოველთვიური რეპორტინგი – იმისთვის, რომ გავაკონტროლოთ SEO ოპტიმიზაციის შედეგები ხდება მუდმივი მონიტორინგი