ფოტო მონტაჟი

    5055
    ფოტო მონტაჟის აწყობა

    მისათვის, რომ შენობაზე შეცვალოთ რაიმე დეტალი, დაამონტაჟოთ კონდიციონერი, ჩასვათ ფანჯარა, მოითხოვოთ რეკონსტრუქცია და ა.შ. ეს ყველაფერი საჭიროებს ნებართვას, ნებართვისათვის კი აუცილებელია ფოტომონტაჟის სანებართვო სამსახურში წარდგენა გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ფოტომონტაჟის დამზადებას