მთავარი გვერდი დიზაინი და მოდელირება

3D დიზაინი

დღესდღეობით ნებისმიერი სივრცის ან საგნის სამგანზომილებიან გრაფიკაში გამოხატვა საკმაოდ მოთხოვნადი სერვისია.3D მოდელირება და ვიზუალიზაცია არ შემოიფარგლება მხოლდო შენობა-ნაგებობით, თქვენ შეგიძლიათ უამრავი დიზაინის შექმნა ავეჯის,მანქანის ბრენდირების,სუვენირული პროდუქციის,კომერციული პროდქუტის,რეკლამის და ა.შ