საგზაო ინფრასტრუქტურა | კომპანია ულტრამარინი | სარეკლამო კომპანია | გარე რეკლამის დამზადება | ფასადის მოპირკეთება | პოლიკარბონატი | კარბოლუქსი | კომპაქტ ლამინატი | ბანერის დამზადება | ლაითბოქსის დამზადება | მანათობელი ასოები | სარეკლამო ასოები | რეკლამა საქართველოში | რეკლამა

მთავარი გვერდი საგზაო ინფრასტრუქტურა

ბოძკინტები –  საკმაოდ ეფექტური საშუალებაა საგზაო მოძრაობისათვის. ბიძი ფორმას უამარვი ავტომანქანის გადავლის შემთხვევაშიც აღიდგენს. იგი საკმაოდ ინფორმაციულია სპეციალური შუქამრეკლი მასალების წყალობით. მათი დამზადება შესაძლებელია მრვანაირი ფერით.

 st500b

 

 • ტექნიკური მახასიათებელი

 • * სურვილისამებრ

ამჯერად თქვენი ყურადღება უნდამიაპყროთ მაღალი ხარისხის პლასტმასის შემაკავებელ ჯაჭვს. იგი არ ჟანგდება და მკვეთრი გარდამავალი ფერების წყალობით საკმაოდ მარტივი დასანახია დღე-ღამის ბნელ დროს. ჯაჭვის მსუბუქი წონა ნაკლებ დატვირთვას ანაწილებს ბოძებზე , რომელზეც დამაგრებულია.

 

პლასტმასის ჯაჭვის უპირატესობები მეტალის ანალოგზე :

 • პლასტმასის ჯაჭვი არასოდეს არ ჟანგდება. არ დგას კოროზიის საფრთხის წინაშე და შესაძლოა გამოიყენოთ მთელი წელი ნებისმიერ გარემო-პირობებში.
 • აქვს მსუბუქი წონა, რაც მისით მუშაობას ბევრად ამარტივებს.
 • მკვეთრი ფერები , რომლისგანაც დამზადებულია აუცილებლად მიიპყრობს მძღოლების ყურადღებას რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს ავარიულ სიტუაციებს.

 

 • ტექნიკური მახასიათებელი

 • * სურვილისამებრ

წებოვანი ლენტი – ეს საკმაოდ უბრალო და ეფექტური ხერხია სწრაფად შემოღობოთ გზის გარკვეული ნაწილი, სადაც რემონტი ან სხვა რაიმე შემაფერხებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. მკვეთრი ფერი აუცილებლად მიიპყრობს ყურადღებას რაც ავარიულ სიტუაციებს შეამცირებს.

 • ტექნიკური მახასიათებელი

 • * სურვილისამებრ

კუთხის დემფერები და ბუფერები სპეციალურად არის განკუთვნილი კუთხეების დასაცავად მაგალითან პარკირებებზე. იგი ძირითადად რეზინისგან არის დამზადებული და იცავს როგორც კუთხეებს ასევე სახლების ფასადებს, გვირაბებს, გადასასვლელ ხიდებს. ხშირად გამოიყენება პარკინგებზე, საერთო ავტოფარეხებში და საზღვაო პორტებში.
მსგავსი ბუფერები ისე არის კონსტრუირებული , რომ შეჯახების შემთხვევაში მინიმალურ ზიანს იღებს ავტომობილი. დამზადბეულია შავი რეზინისაგან და შეიცავს შუქამრეკ ელემენტებს.

 

გაბარიტული ზომა:

 • დემფერი: 800:60მმ
 • სიმაღლე: 800მმ
 • სიგრძე: 60მმ
 • წონა: 1,5 კგ

 

 • დემფერი: 900:110მმ
 • სიმაღლე : 900 მმ
 • სიგრძე: 110 მმ
 • წონა: 2,5 კგ

 

 

 • ტექნიკური მახასიათებელი

 • * სურვილისამებრ

ამგავრი სპეც-სამოსის მთავარი დანიშნულება შემდეგია: დაიცვას საგზაო მსახური უშუალოდ მუშაობისას. დღისით მკვეთრი ფერების წყალობით ისინი მეტად შესამჩნევები ხდებიან გზებზე. შუქამრეკლი ზოლის წყალობით კი შეუძლებელია ისინი ღამით ვერ შეამჩნიონ. სპეც-ტანისამოსზე გადაკრული ფირები ერთმანეთისგან მაღალი შუქამრეკლვადობის კოეფიციენტით განსხვავდებიან. 400 კდ ზე მეტი ამრეკლვადობის მქონდე ფირებს მეტი ხივადობა აქვთ შუქის მოხვედტის არ აქვს მნიშვნელობა სრა კუთხიდან დაეცემა შუქი მას.

 • ტექნიკური მახასიათებელი

 • * სურვილისამებრ

ორ-გვერდიანი საგზაო ნიშნები იგივე ,, კატის თვალი’’ მონტაჟდება გზის საშის ზონებში.  საზღვრების დასაწესებლად , მოძრაობის მოსაწერიგებლად ასევე იმისმანიშნებლად , რომ უახლოეს მანძილზე ფეხით მოსიარულეთა გადასავლელია.


 • ტექნიკური მახასიათებელი

 • * სურვილისამებრ

    საგზაო ბარიერები გამოიყენება სარემონტო სამუშაოების ან საავრიო სიტუაციებისას. ასევე გამოიყენებენ გზის გასაყოფად. საგზაო ბარიერები მზადდება მაღალი ხარისხის პოლიეთილენისაგან, კონტრასტული ფერებით- თეთრი და წითელი. წყლით ავსების მქონე  კონუსებს აქვთ დამატებითი ფუნქცია, შესაძლობა მათი ერთმანეთზე გადაბმა და მიწაში ჩამაგრება , რაც ერთგვარ  საგზაო კონსტრუქციას გვაძლევს. მათ ასევე გარსემორტყმული აქვთ შუქამრეკლი ფირი. შემკვეთის სურვილისგან გამომდინარე შესაძლოა მათი წყლით გავსება ასევე კონუსზე სასურველი ლოგოტიპის დატანა.

 

 • ტექნიკური მახასიათებელი

 • * სურვილისამებრ

   პლასტმასის სტაფილოსფერი მაფრთხილებელი კონუსი ძირითადად შუქამრეკლი ფირით არის გარშემორტყმული და გამოიყენება შემდეგი დანიშნულებით. მისით გამოიყოფა ის ტეროტორია სადაც საგზაო-სარემონტო ან სამშენებლო სამუშაოები ტარდება.ასევე დროებითი საგზაო სიტუაციებისადმი ყურადღების მისაქცევად. სადგომი ადგილებისა და პარკირების ადგილების მოსანიშნად. სხვადასხვა ღონისძიებების (სპორტული შეჯიბრებები, კონკურსები და ა.შ) ჩატარებისას.საბავშო მოედნების მოსანიშნად საჭის მართვის სწავლის ტერიტორიის მოსანიშნად.

   პლასტმასის საგზაო მანიშნებელ კონუსებს ( შემაკავებელი კონუსი, საგზაო კონუსი, მოძრაობის კონუსი, სამშენებლო კონუსი, უსაფრთხოების კონუსი, ავტოკონუსი, კონუსები აეროპოტისათვის) მზადდება სამ ზომაში: 320 მმ, 520 მმ და 750 მმ.

   ჩვენ გთავაზობთ 2 ტიპის კონუსებს. მსუბუქი და მყარი. მსუბუქი, რბილი კონუსი ელასტიურობიდან გამომდინარე მექანიკური ზემოქმედების შემდეგ ( მაგალითად მანქანით გადავლისას) ძველებურ ფორმას იბრუნებს, ისე რომ ავტომაქნანას ზიანს არ აყენებს.

 • ტექნიკური მახასიათებელი

 • * სურვილისამებრ

ეს არის ორმხრივი საგზაო ნიშანი, რომელიც მძღოლს სიჩქარის შეზღუდვისკენ მოუწოდებს და მიანიშნებს , რომ უახლოვდება ფეხით გადამსვლელთა ადგილს.არსებობს ორი ტიპის ციმციმა განისაზღვრება კვების წყაროთი,პირველი რომელსაც სჭირდება მუდმივი ენერგია,ხოლო მეორე იმუხტება მზიის ენერგიისგან.

 • ტექნიკური მახასიათებელი

 • * სურვილისამებრ

სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერი იგივე ზებრა, როგორც ამას ძირითადად მოიხსენიებენ. პარიკრების ადგილების ბაღების,სკოლების,ეზოების და გადასასველი გზების წინ ყენდება.

 • ტექნიკური მახასიათებელი

 • * სურვილისამებრ