მთავარი გვერდი ვებ-გვერდის დამზადება

ვებ-გვერდის დამზადება

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ვებ საიტის დამზადებას. ჩვენ გუნდს დიდი გამოცდილება გააჩნია სხვადასხვა სირთულის ვებ საიტის დამზადება – განვითარებაში.

 

ვებ საიტის დამზადების პროცესი იყოფა რამდენიმე ეტაპად, რაც საშუალებას გვაძლევს უფრო სწრაფად და ეფექტურად განვახორციელოთ ჩვენი მომსახურეობა.

  • პირველადი უფასო კონსულტაცია – კლიენტთან ერთად განვიხილავთ ვებ საიტის თითოეულ ელემენტსა და მომსახურების პირობებს, რის შედეგადაც განისაზღვრება ჩვენი შემოთავაზება.
  • ვებ საიტის ფუნქციონალსა და დიზაინზე შეთანხმება მხარეებს შორის იდება ხელშეკრულება, რომელშიც განსაზღვრულია მომსახურების პირობები, როგორიცაა: ვებ საიტის ფუნქციონალი, ვადები, ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხი და სხვა.
  • საიტის იზაინის შექმნა – კლიენტთან მჭიდრო კომუნიკაციის შედეგად იქმნება საიტის ეფექტური დიზაინი;
  • ვებ საიტის აწყობა – ვებ საიტის დამზადება ხელშეკრულებაში განსაზღვრული პირობების შესაბამისად;
  • კონტენტის ატვირთვა – ვებ საიტის ტექნიკურად გამართვის შემდგომ, ხორციელდება საიტის ტექსტური მასალებით შევსება.
  • საბოლოო ცვლილებები – საიტის დამზადების პროცესი, მისი აწყობით არ მთვარდება კლიენტი უფლებამოსილია განსაზღვროს საბოლოო შენიშვნები და მხოლოდ მათი გათვალისწინების შემდგომ მოხდება ვებ-საიტის ჩაბარება.
  • სამუშაოს ჩაბარება – ვებ-საიტისთვის საბოლოო სახის მიცემისა და კლიენტის მიერ სამუშაოს დასრულების დადასტურების შედეგად, დგება მიღება-ჩაბარების აქტი და სრულდება სამუშაოს შესრულება.