ბოძკინტები

    3674

    ბოძკინტები –  საკმაოდ ეფექტური საშუალებაა საგზაო მოძრაობისათვის. ბიძი ფორმას უამარვი ავტომანქანის გადავლის შემთხვევაშიც აღიდგენს. იგი საკმაოდ ინფორმაციულია სპეციალური შუქამრეკლი მასალების წყალობით. მათი დამზადება შესაძლებელია მრვანაირი ფერით.

     st500b

     

    Oops! We could not locate your form.