დაზგა დანადგარები

  8394

  რუტერი

  ეს არის უნივერსალური, კომპიუტერული მართვის ქვეშ მყოფი მანქანა, რომელიც განკუთვნილია საჭრელად როგორებიცაა: კომპოზიტები, ხე, ალუმინი, ფოლადი, პლასტმასი, ქიმიური ქაფი და ა.შ.

  ლაზერი

  ლაზერის ჭრის ტექნოლოგია, ძირითადად მორგებულია ორგმინის, ფანერის, PVC-ს, მინის და სხვა მყარი მასალების ჭრისათვის. ლაზერის მჭრელი სხივის ხარჯზე ადვილად ხდება თხელი, 3 მმ-მდე სისქის ფანერის ჭრა.

  საჭრელი პლოტერი

  პლოტერული ჭრა, რომელიც იძლევა მასალიდან გამოსახულების მოცემული კონტურის გასწვრივ ამოჭრის საშუალებას. პლოტერული ჭრის მოწყობილობებს უწოდებენ საჭრელ პლოტერებს (ქატერებს).

  საბეჭდი პლოტერი

  საბეჭდი პლოტერი, ეს არის კომპიუტერული პრინტერი რომელიც გამოიყენება ფართო ფორმატიანი ვექტორული ფაილების საბეჭდად