ვებ-დიზაინი

    2809

    ვებ დიზაინის სხვადასხვა ეტაპები მოიცავს ვებსაიტის გვერდების გრაფიკულ დიზაინს; სამომხმარებლო ინტერფეისის დიზაინს; ინტერფეისის ოპტიმიზაციასა და ვებსაიტის უშუალო აწყობას.  ვებ დიზაინი ასევე არის კომპლექსური ვებ პროგრამის შექმნის პირველი ეტაპი. ვებ დიზაინის სერვისი გულისხმობს მარტივი საინფორმაციო ვებსაიტის დაგეგმვასა და შექმნას ან არსებული ვებსაიტის (ან ვებ პროგრამის) დიზაინის მოდიფიცირებას, რაც ასევე საკმაოდ ხშირი ამოცანაა.