მოცულობითი ასოები – დიოდ ლაითი

  4016

  გვერდითი პროფილი: პვეხა ან ორგმინა
  წინა ფასადი : დიოდი
  განათება: დიოდური
  გამოიყენება: გამოყენება შეიძლება როგორც ინტერიერში ასევე ექსტერიერში  დიოდ ლაითის შემთხვევაში ზედაპირი არის პევეხა ან ორგმინა რომელზეც ზემოდან არის დამაგრებული დიოდის ნათურები რაც მთლიანობაში იძლევა მოცულობითია ასოს სრულ სურათს

  განათება ფასი (1 სმ )
  დიოდური
  ** მოცულობითი ასოების ღირებულობა მოცემულია 20 სმ-დან 60 სმ-მდე სანტიმეტრის ზომებში. სხვა ზომების შემთხვევაში გამოთვლა ხდება ინდივიდუალურად
  ფასები დაემატება მოგვიანებით
  *ფასი მოიცავს ყველა გადასახადს,მათ შორის დღგ-ს;
  *ფასსში არ არის დაანგარიშებული ტრანსპორტირება და მონტაჟი;

  Oops! We could not locate your form.