პილონები და ბილბორდები

  7907

  თუკი თქვენი ბიზნეს-ობიექტი , რომელიც რეკლამას საჭიროებს, გზიდან შორს იმყოფება ან უბნის შუაგულშია, ყველაზე ეფექტური რეკლამა იქნება სტელა,პილონი ან ბილბორდი.

  სტელა – სარეკლამო კონსტრუქციის ერთ-ერთი სახეობაა . რომელიც შემკვეთის ინდივიდუალურ სტილს და დიზაინს კარგად გამოკვეთს. დგამენ წარმომადგენელის ან ოფისის სიახლოვეს.

  პილონი – გამოიყენება კონკრეტული ფირმების რეკლამისათვის. იგი ძირიადად ორ გვერდიანია. საუკეთესო გადაწყვეტილებაა თეტრის აფიშებისათვის, კინოსთვის, საკონცერტო დარბაზებისათვის , ასევე სარეკლამო ბრენდების პიარისათვის.

  ბილბორდები – ეს არის დიდი სარეკლამო ბანერი კონსტრუქციაზე,რომლებიც ობიექტისაგან მოშორებით თავსდება,ან სულაც ახლოს. უფრო ხშირად ეს არის განათებული, რომელიც განსაკუთრებულ ყურადღებას დღე-ღამის ბნელ დროს იწვევს.

  ნებისმიერი ტიპის ცალკე მდგომი სარეკლამო კონსტრუქცია მაგრდება სპეციალურ ფუნდამენტზე .

  სტელა

  სარეკლამო კონსტრუქციის ერთ-ერთი სახეობაა . რომელიც შემკვეთის ინდივიდუალურ სტილს და დიზაინს კარგად გამოკვეთს. დგამენ წარმომადგენელის ან ოფისის სიახლოვეს.

  პილონი ქუჩისთვის

  ეს არის ქუჩის მანათობელი სარეკლამო კონსტრუქციები, სოციალური რეკლამის განსათავსებლად. ბრენდის წარმატება მიიღწევა იმით თუ რამდენად ცნობადია იგი.

  ბილბორდები

  ეს არის დიდი სარეკლამო ბანერი კონსტრუქციაზე,რომლებიც ობიექტისაგან მოშორებით თავსდება,ან სულაც ახლოს. უფრო ხშირად ეს არის განათებული, რომელიც განსაკუთრებულ ყურადღებას დღე-ღამის ბნელ დროს იწვევს.