რა არის კომპაქტ ლამინატი?

  6441
  კომპაქტ ლამინატი, kompaqt lamianti, laminati, კომპაქტ ლამინატის მონტაჟი, გარე რეკლამის დამზადება

  კომპაქტ ლამინატის ტექნიკური დეტალები:

       ჰაერის ცურკულაცია:
       ჰაერის ეფექტური მიმოცვლა განუწყვეტლივ უნდა მიმდინარეობდეს XCL (ექსტერიერის კომპაქტ ლამინატის) კომპაქტ ლამინატსა და შენობის საფარს შორის. კომპაქტ ლამინატიშუალედები, რომლებიც რჩება ღია ვენტილაციის საუკეთესო წყაროს წარმოადგენს, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იქნას ამოვსებული რაიმე სახის მასალით. შენობის კედელს და პანელს შორის მანძილი უნდა იყოს 20-30მმ, რაც აიოლებს ჰაერის ცირკულაციას ვერტიკალური მიმართულებით. იცავს შენობის კედლებს ნალექების ზეგავლენისაგან, ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრი ცვლილებებისაგან.

       სივრცის გაფართოება:
       ატმოსფერული ტენიანობის განსხვავებული მაჩვენებელი, როგორც წესი, იწვევს XCL ზომებში მინიმალურ ცვლილებას. ნესტიანი ამინდის პირობებში, მასალა ოდნავ იწევს ფორმაში, ლოგიკურია, მშრალი ამინდის პირობებში, კომპაქტ ლამინატი მინიმალურად (თვალისთვის შეუმჩნევლად) ახდენს შემცირებისკენ ცვლილებებს. კომპაქტ ლამინატიაღსანიშნავია, რომ ტენიანობა და სიშრალე ყოველთვის პროგნოზირებად ცვლელებებს არ იძლევა. შესაძლოა, მასალამ მშრალი პირობების გარემოცვაში, გაბარიტული შემცირების ნაცვლად, ზომა საპირისპირო მიმართულებით იცვალოს. შესაბამისად, აუცილებელი და მკაცრად მოთხოვნადი პირობაა სივრცის გამოყოფა მასალის ფირფიტებს შორის. ეს უკანასკნელი, ყოველგვარ ზედმეტ თავსატეხს მოგაშრებთ თავიდან. მუნდშტუკების დიამეტრი, რომელიც გაბურღულია სპეციალურად ხრახნებისთვის, ჭანჭიკებისა და მოქლონებისთვის, უნდა იყოს 2-3 მმ-თი დიდი, ვიდრე თავად ხრახნი. სახრახნისის ყველა ფარული სისტემა უნდა განთავსდეს უშუალოდ კონსტრუქციის კარკასზე. აღსანიშნავია, რომ გრუნტით გამაგრების დროს არ გამოიყენება სილიკონი.

       შეერთების ადგილები:
       დანამასტაკის ფისის (ე.წ. მასტიკის) წებო უნდა დაესხას უწყვეტ ნაკადად მასალის ნაპირიდან 2 სმ-ზე და არაუმეტეს 5 სმ-მდე ხრახნების მდებარეობის კუთხესთან. კომპაქტ ლამინატიმოქლონისა და ხრახნის დისტანცია უნდა იყოს მინიმუმ 20 მმ. ხრახნების, რომლებიც სისტემაშია გაშვებული და ზედაპირზე არ ჩანს, დაშორება წარმოადგენს 80 მმ-მდე მანძილს.

       მოქლონისა და ხრახნის სისტემა:
       6 და 10 მმ-იანი პანელებისთივს ხრახნი საჭიროა. ეს სისტემა ასევე გამოიყენება თანამედროვე მაღალსართულიანი შენობების წებვადი სისტემის მხარდასაჭერად, რომელიც ერთი-ორად ზრდის შენობის სიმდგრადეს. კომპაქტ ლამინატიშეერთებისა და ვერტიკალური პროფილების სივრცეები დიდად ჩამოჰგავს წებვად სისტემას. შეერთების ღია ადგილები, რომლებიც დედალ-მამალი შემაერთებლებითაა წარმოდგენილი, როგორც წესი, გამოიყენება შეერთების წერილებში. საბურღი მუნდშტუკი მასალის ცენტრში იგივე დიამეტრითაა ღია, რა ზომაც მოქლონს გააჩნია. სხვა ყველა დანარჩენი ხვრელი ღიაა 3 მილიმეტრით ფართოდ, ვიდრე მოქლონისა და ხრახნის დიამეტრი, რაც თავიდან იშორებს იმ რისკს, რომელიც შესაძლოა დაუშვას ტემპერატურულმა გარემომ – ნესტმა თუ სიმშრალემ. საბურღი ხვრელების მოწყობა უნდა მოხდეს მინიმუმ 20 მმ-ს დისტანციით მასალის კუთხიდან.


       ფურცლების სისქე:

  • 6 მმ, 8 მმ, 10 მმ;

       მინიმალური დისტანცია ხვრელებიდან მასალის კუთხემდე:

 • 20-10 მმ, 20-80 მმ, 20-100 მმ;
 •      მაქსიმალური დისტანცია ხვრელების სიგანეებს შორის:

 • 450 მმ, 600 მმ, 750 მმ;
 •      მაქსიმალური დისტანცია ხვრელების სიგრძეებს შორის:

 • 550 მმ, 750 მმ, 900 მმ;


 •      კარკასის განფენილობა:
       კარკასის შემადგენელი ნაწილების განფენილობა დამოკიდებულია კომპატ ლამინატის სისქეზე. 6 მმ-ის სისქისთვის, კარკასის ვერტიკალური სივრცე უნდა შეადგენდეს მაქსიმუმ 550 მმ-ს. კომპაქტ ლამინატისაქარე დატვირთვა უნდა იყოს გათვლილი ობიექტის ადგილმდებარეობის მიხედვითა და უშუალოდ ობიექტის მოცულობით (სიმაღლით). საჭიროების შემთხვევაში, დამატებითი ელემენტები შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ფირფიტის ცენტრსა და ზურგის ნაწილში.

       სისტემის დამაგრება (ჩამოკიდება) დაფარული სამაგრებით:
       სისტემა შესაფერისია 8 მმ, 10 მმ და 13 მმ სისქის ექსტერიერის პანელებისთვის. კომპაქტ ლამინატივინაიდან და რადგანაც, სამაგრი ელემენტები ჩახრახნილია პანელის ზურგში, ის არ ჩანს წინა მხარეს. მიმდიანარე სისტემა ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო დამცავ საშუალებად მაღალი შენობებისათვის, რაც ასევე საშუალებას იძლევა რეგულირებადი გახდეს შენობაზე მასალის ინსტალაცია.

       მონტაჟი:
       მონტაჟის დროს, რეკომენდირებულია სათითაოდ აწიოთ მასალა, რათა არ დაიკაწროს ზედაპირი.კომპაქტ ლამინატი

       გარემო-პირობებთან თავსებადობა:
       კომპაქტ ლამინატს არ გააჩნია არავითარი მავნე თვისება, რომელმაც შესაძლოა რაიმე სახის ზიანი მიაყენოს გარემოს და სიცოცხლეს. კომპაქტ ლამინატიმასალის 80% წარმოადგენს ქაღალდის ცელულოზის (უჯრედისის) ბოჭკოებს, ხოლო დანარჩენი 20% – ფისს, რომელიც ასევე არ შეიცავს მავნე ქიმიურ დანამატებს. ქაღალდი, რომელიც მაღალის წნევის გარემოში გამოიყენება ლამინატის დასამზადებლად, მიღებულია სპეციალურად ტყეებიდან აღებული ხის ნედლი მასალისგან.


  კომპაქტ ლამინატი: რეზიუმე

       კომპაქტ ლამინატი ესაა მაღალი წნევის სტრუქტურის მქონე ლამინატი, რომელიც შედგება ფისში ამოვლებული რამდენიმე ფენის მქონე კრაფტ-ქაღალდისაგან და მერყეობს 2-დან 25 მმ-მდე სისქეში. მისი ორივე ზედაპირის დეკორატიულობა საშუალება სიძლევა მასალა გახდეს უკონკურენტო ისეთ სფეროში მოსახმარად, როგორიცაა შენობის ექსტერიერი, ინტერიერი: ავეჯი, საპირფარეშოს კაბინები, კედილს პანელები, ლაბორატორიული დანიშნულების ინვენტარი და ა.შ. – აქ შეზღუდვები არ არსებობს!

  კომპაქტ ლამინატი
       საუკეთესოა ისეთ ადგილებსა და რაიონებში გამოსაყენებლად, სადაც ნესტის დონე საშუალოზე მაღალია, ვინაიდან და რადგანაც, მასალა განსაკუთრებით კარგად იტანს ნესტს. მასალის სიმკვრივე მეტყეობს 14 კგ/მ.კვ-ზე (10 მმ-იანი სისქის შემთხვევაში), რაც ნათლად აჩენს ლამინატის შთამბეჭდავ სიძლიერესა და გარეგანი დაზიანებებისადმი ამტანიანობას.
       კომპანია ულტრამარინის მიერ მოწოდებული კომპაქტ ლამინატი შეესაბამება EN438:4-სტანდარტს და აკმაყოფილებს საყოფაცხოვრებო უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ევროპულ მოთხოვნებს.
       სტანდარტული ზომები:

  ფასადის ექსკლუზიური ასორტიმენტი:

       ფასადის კომპაქტ ლამინატი გამოიყენება, როგორც ფასადის ვენტილირების მასალა. მისი სხვადასხვა ზომის შესაძლებლობა საუკეთესო საშუალებას იძლევა მასალის ოპტიმიზირებისათვის. მასალა წარმოდგენილია სპეციალური, 3 სახის სისქისა და ამავე რაოდენობის დეკორის სახით, რომლებიც სპეციალურად ამ აპლიკაციისათვის შეიქმნა.კომპაქტ ლამინატი
       ფენოლის ბირთვი: – ესაა ფენოლის ფისში ამოვლებული კრაფტის ქაღალდი;
       დეკორატიული ქაღალდის ფურცლები, რომლებიც წარმოდგენილია სპეციალურად გარე მოხმარების პირობებისათვის, მასალის დაცვის მაქსიმალური გარანტიით.


       ზომები:

 • 183 x 3660მმ(სტანდარტული სისქე მერყეობს 2-25მმ-მდე);
 • 1220 x 2440 მმ(სტანდარტული სისქე მერყეობს 2-25მმ-მდე);
 • 1220 x 3050 მმ(სტანდარტული სისქე მერყეობს 2-25მმ-მდე);
 • 1300 x 3050 მმ (ფერების არჩევის შესაძლებლობით);

 •      სიმკვრივე:

 • 6, 8 & 10 მმ;

 •      Décor::

 • Same DÉCOR both sides / One side as required

 •      Finish::

 • SF (სპეციალური ფერები მოთხოვნის მიხედვით)

 •      Standards:

 • Complying to EN 438-6
 • კომპაქტ ლამინატის უპირატესობები:

  კომპაქტ ლამინატი

 • მასალის მოვლის სიმარტივე;
 • სტაბილურობა და სისწორე;
 • ცვეთისადმი ამტანიანობა;
 • ცეცხლგამძლე;
 • ნესტგამძლე;
 • ჰიგიენის საუკეთესო თვისებების მატარებელი;
 • ქიმიური და ორგანული გამხსნელებისადმი სიმდგრადე;
 • მარტივი ინსტალაცია;
 • კომპაქტ ლამინატის გამოყენების სფეროები:

       არსებობს კომპაქტ ლამინატის გამოყენების უამრავი სფერო:
  კომპაქტ ლამინატი

 • ექსტერიერის მოპირკეთება;
 • ინტერიერის მოპირკეთება;
 • საშხაპე და ტუალეტის კაბინები;
 • საოფისე გარემო;
 • კედლის საფარი;
 • სეიფები;
 • სკოლის მერხები;
 • სამზარეულოს ავეჯი;
 • საგანმანათლებლო ავეჯი (დაფები და.ა.შ.);
 • სააბაზანე ავეჯეულობა;
 • ეზოს სკამები;
 • ლაბორატორიული ინვენტარი;
 • საბავშვო ავეჯი;
 • ტიხრები.
 • ანტიბაქტერიული კომპაქტ ლამინატი:

       ბაქტერიები არსებობენ ყველგან: ჰაერში, წყალში, ნიადაგში, მცენარეებზე, ცხოველებზე და პრაქტიკულად, ყველაფრის ზედაპირზე, მათ შორის, ჩვენს სხეულზეც. კომპანია ულტრამარინის მიერ შემოთავაზებული კომპაქტ ლამინატი გთავაზობთ პრაქტიკულად ყველა სახის ბაქტერიისადმი თავის დაღწევის საუკეთესო გზას. კომპაქტ ლამინატიმასალის უნიკალური ანტიბაქტერიული სპექტრი საუკეთესო დამცავი საშუალებაა ბაქტერიული ფენისგან.
       გამოყენების სფეროები:

 • რესტორნები;
 • ლაბორატორიები;
 • საავადმყოფოები და ჯანდაცვის ცენტრები;
 • მოსაცდელები, საპირფარეშოები, საცავები;
 • საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
 • სამზარეულოები;
 • სილამაზის სალონები და ა.შ.

 • კომპაქტ ლამინატის ქიმიური გამძლეობა:


       ქიმიურად მედეგი კომპაქტ ლამინატის გამოყენების არეალი მოიცავს ისეთ სფეროებს, როგორიცაა კლინიკები, ლაბორატორიები, ფოტოგრაფიის ბნელი ოთახები, სასწავლო დაწესებულებები, თანამედროვე სალონები და ა.შ. ადგილები, სადაც აქტიურად მოიხმარენ ხოლმე ქიმიურ დანამატებს. დეკოტის რამდენიმეფენიანი ქაღალდი სრულ გარანტიას უზრუნველყოფს მასალის ქიმიურ მდგრადობასა და გარეგან დაზიანებეზე.


 • ხელმისაწვდომი ზომები: 1550 მმ x 3660;
 • ხელმისაწვდომი სისქე: 12 მმ, 13 მმ, 16 მმ & 18 მმ.