რეკლამის ისტორია

  2387

  რეკლამა ლათინური სიტყვაა და ქართულად წამოყვირებას ნიშნავს. მართლაც კარგი რეკლამა სიჩუმეში მკაფიოდ წამოყვირებულ ხმას უნდა ჰგავდეს ყველას ყურადღებას რომ მიიპყრობს. რეკლამა არ არის განვითარებული ქვეყნების მონაპოვარი , რომელიც დროის ცვალებადობამ მოიტანა. რეკლამა არის კარგად განვითარებული და დახვეწილი ძველი რომისა და საბერნეთის დაფებზე შემორჩენილი წარწერები, ნახატები და კირით შეთეთრებული განცხადებები.

  220px-Edo_period_advertising_in_Japan
  თანამედროვე რეკლამის წარმომშობად , ვენეციელ გამომცემელ მანუცის მიიჩნევენ. სწორედ მან დაიწყო წიგნების თავფურცელის მაღაზიებში გამოფენა და წიგნის ასეთი სახით პოპულარიზაცია. მე-17 საუკუნეში ბეჭდვის წერა-კითხვის საყოველთაო გავრცელებამ ხელი შეუწყო რეკლამის განვითარებას.

  maxresdefault

  დროთა განმავლობაში რეკლამა იმდენად მომგებიან ბიზნესად გადაიქცა, რომ დამკვეთებს არ ნანებოდათ მასში გაწეული ხარჯები. მონაცემების მიხედვით მე-20 საუკუნეში იტალიაში რეკლამაში დაიხარჯა 2-ჯერ მეტი თანხა, ვიდრე განათლებაში.

  SSUCv3H4sIAAAAAAAAA22MOwrAIBBE7zK1RWqvIharWcKCRHDXSrx7NKRMN/PmM5BIJcMP8ClWm1CBPxyklK7WyKTeC0yHTMbXKrDu9jcLY3N4wEF72mK6HxbXQePCpHse4kqMrL9uzPkA9J2OyocAAAA=

  პირველი სატელევიზიო რეკლამა საქართველოში 50-იანი წლების ბოლოს გავიდა. ეს იყო სარაჯიშვილის რეკლამა , რომელშიც ბარბარე ბაგრატიონს კონიაკის ბოთლი ეჭირა ხელში.

  პირველი ქართული რეკლამა