საგზაო კონუსი

    4907

       პლასტმასის სტაფილოსფერი მაფრთხილებელი კონუსი ძირითადად შუქამრეკლი ფირით არის გარშემორტყმული და გამოიყენება შემდეგი დანიშნულებით. მისით გამოიყოფა ის ტეროტორია სადაც საგზაო-სარემონტო ან სამშენებლო სამუშაოები ტარდება.ასევე დროებითი საგზაო სიტუაციებისადმი ყურადღების მისაქცევად. სადგომი ადგილებისა და პარკირების ადგილების მოსანიშნად. სხვადასხვა ღონისძიებების (სპორტული შეჯიბრებები, კონკურსები და ა.შ) ჩატარებისას.საბავშო მოედნების მოსანიშნად საჭის მართვის სწავლის ტერიტორიის მოსანიშნად.

       პლასტმასის საგზაო მანიშნებელ კონუსებს ( შემაკავებელი კონუსი, საგზაო კონუსი, მოძრაობის კონუსი, სამშენებლო კონუსი, უსაფრთხოების კონუსი, ავტოკონუსი, კონუსები აეროპოტისათვის) მზადდება სამ ზომაში: 320 მმ, 520 მმ და 750 მმ.

       ჩვენ გთავაზობთ 2 ტიპის კონუსებს. მსუბუქი და მყარი. მსუბუქი, რბილი კონუსი ელასტიურობიდან გამომდინარე მექანიკური ზემოქმედების შემდეგ ( მაგალითად მანქანით გადავლისას) ძველებურ ფორმას იბრუნებს, ისე რომ ავტომაქნანას ზიანს არ აყენებს.

    Oops! We could not locate your form.