საგზაო ჟილეტი და მარეგულირებელი

    2959

    ამგავრი სპეც-სამოსის მთავარი დანიშნულება შემდეგია: დაიცვას საგზაო მსახური უშუალოდ მუშაობისას. დღისით მკვეთრი ფერების წყალობით ისინი მეტად შესამჩნევები ხდებიან გზებზე. შუქამრეკლი ზოლის წყალობით კი შეუძლებელია ისინი ღამით ვერ შეამჩნიონ. სპეც-ტანისამოსზე გადაკრული ფირები ერთმანეთისგან მაღალი შუქამრეკლვადობის კოეფიციენტით განსხვავდებიან. 400 კდ ზე მეტი ამრეკლვადობის მქონდე ფირებს მეტი ხივადობა აქვთ შუქის მოხვედტის არ აქვს მნიშვნელობა სრა კუთხიდან დაეცემა შუქი მას.

    Oops! We could not locate your form.