საგზაო სარკე

  4324

  გზებზე ავარიის წარმოქმნის ძირითადი მიზეზები შემდეგია: არასაკმარისი ან ცუდი ხედვა გზაჯვარედინებზე, გადასასვლელებზე პარკირებიდან გამოსასვლელეზე მოსახვევბში და ა.შ უსაფრთხოების გარანტი ამ შემთხვევაში საგზაო სარკეებია. მისი გაბერილი ფორმიდან გამომდინარე, თვალთახედვა ბევრად იზრდება და მძღოლს ბევრად მეტ ინფორმაციას აძლევს გზაზე მიმდინარე მდგომარეობაზე. მისი სისტემა ისეა აგებული რომ შესაძლებელია სურვილისამებრ მივმართოთ სასურველ მხარეს, მდგრადია კორიზიისადმი და ირგვლივ შემოკრული აქვს შუქამრეკლი ფირი.

  • საგზაო სარკე
  • უსაფრთხოების სარკეები
  • მარკეტის სარკეები
  • უსაფრთხოების სარკე

   

   

  Oops! We could not locate your form.