საგზაო ციმციმები

    3993

    ორ-გვერდიანი საგზაო ნიშნები იგივე ,, კატის თვალი’’ მონტაჟდება გზის საშის ზონებში.  საზღვრების დასაწესებლად , მოძრაობის მოსაწერიგებლად ასევე იმისმანიშნებლად , რომ უახლოეს მანძილზე ფეხით მოსიარულეთა გადასავლელია.


    Oops! We could not locate your form.