საინფორმაციო სტენდი

  5981

  დღევანელ მსოფლიოში დომინანტ როლს ასრულებს საინფორმაციო ტექნოლოგიები, რომლებიც ორიენტირებული არიან მომხმარებლისთვის სასაჭირო ინფორმაციის მოწოდებაზე, მარტივი და მუდმივად განახლებადი გზებით. ინფორმაციის მიწოდების შეუცვლელ საშუალებას წარმოადგენს საინფორმაციო დაფა. მისი მიზანია, მაქსიმალურად ლაკონური ინფორმაცია, როგორიცაა შიდაგანაწესის ცვლილებები, უახლოესი აქციები, დაბადების დღეები და ა.შ., მიაწოდოს იმ დაწესებულების მომხმარებლებს, სადაც ისაა განთავსებული.
  სფერო, სადაც გამოიყენება საინფორმაციო დაფა, არამხოლოდ დახურული დაწესებულებაა, არამედ ღია საზოგადოებრივი ადგილები, სადაც პერიოდულად ნახლდება და დროის გარკვეულ მონაკვეთში, ინფორმაცია მიეწოდება დაინტერესბულ პირებს.
  საინფორმაციო სტენდის კონსტრუქციის გათვალისწინებით, ის წარმოდგენულია, როგორც ჰორიზონტალურ, ისე ვერტიკალურ მდგომარეობაში. იმისთვის, რომ მასალა საბოლოო ჯამში გარდაისახოს საინფორმაციო ხასიათის სტენდად, ამაში დიდ როლს თამაშობს კორპის მასალა, ისევე როგორც მაგნიტური და მაგნიტურ-მარკერული მასალები.

  სარეკლამო სტენდები

  ჩვენი კომპანია დაგიმზადებთ სარეკლამო სტენდებს, საინფორმაციო დაფა, არამხოლოდ დახურული დაწესებულებაა, არამედ ღია საზოგადოებრივი ადგილები, სადაც პერიოდულად ნახლდება და დროის გარკვეულ მონაკვეთში . ექნება პვხ-ას ან მეტად პრესტიჟული და თანამედროვე მასალისგან

  ინტერიერის საინფორმაციო სტენდი

  ამ ტიპის სტენდები მზადდება თეთრი პვხ-სგან განკუთვნილია ინტერიერისთვის. მას ძირითადად კოსრპუსებში განსათავსებლად ამზადებენ. აქვს გამჭირვალე მინის ჯიბეები,რომელში A4-ის ზომის ფურცლები ეტევა. ისნი სპეციალური წებოთი მაგრდება კედელზე . ფერთა გამა , ლოგო და ფორმა შემკვეთის სურვილით მზადდება.

  ქუჩის საინფორმაციო სტენდი დამცავი საფარით

  ქუჩის საინფორმაციო სტენდები დამცავით-ეს არის რეკლამის მრავალფეროვანი სახეობა,რომელიც გამოიყენება ქალაქის ქუჩებში