სარეკლამო დიზაინი

  4635

  სარეკლამო დიზაინი პირველ რიგში კომუნიკაციის საშუალებაა. მისი დახმარებით საგნები თავის თავზე საუბრობენ, ახდენენ თავიანთი დადებითი და უარყოფითი თვისებების პრეზენტაციას, რომელიც ყოველდღიურმა თვალმა შეიძლება ვერ შეამჩნიოს. მას შემდეგ რაც საგანი გრაფიკული დიზაინის დამუშავების ქვეშ მოექცევა, ის ახალ ცხოვრებას იწყებს – თავისი ახალი ან სახეშეცვლილი სახით, ფორმით, თვისებით. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ გრაფიკული დიზაინი რეალურ საგანს უფრო სასურველს ხდის. ამ აზრით გრაფიკული დიზაინი შუამავალია რეალურ საგანსა (პროდუქტსა) და მომხმარებელს შორის. ამოცანა რომელიც უნდა გადაიჭრას არის ის, თუ რა ნიშნები უნდა შეირჩეს მომხმარებლისთვის, რომ საგანი მისთვის მოსაწონი-მისაღები გახდეს.

  გარე რეკლამის დიზაინი

  სარეკლამო დიზაინი

  ლოგოს დიზაინი

  ლოგოს დიზაინი

  ლოგო არის ამა თუ იმ კომპანიის, ბრენდის, დაწესებულების თუ ვებ-გვერდის სახე, ამიტომ საჭიროა მასში ასახული იყოს თითქმის ყველა ის საქმიანობა და მიმართულება რითაც არის ბაზარზე დამკვიდრებული, ამიტომ ლოგოს შემქნისას მაქსიმალურად ვცდილობთ ლოგო იყოს მარტივად აღქმადი და გადმოცემდეს კომპანიის შინაარსს.

  ბანერის და სტიკერის დიზაინი

  ბანერის და სტიკერის დიზაინი

  პოლიგრაფიული დიზაინი

  პოლიგრაფიული დიზაინი

  სუვენირული რეკლამის დიზაინი

  სუვენირული რეკლამის დიზაინი