სტელა

  5348

  კარკასი: მეტალი დაგრუნტული
  გვერდითი პროფილი: ალუმინის კომპაზიტური პანელი (ალუკაბონდი, დიბონდი)
  წინა ფასადი : ორგმინა ალუმინის სპეციალური ჩარჩო და მაში ჩასმული პოსტერი
  განათება: დიოდური და ლუმინეცენტური
  გამოიყენება: გამოყენება მხოლოდ ექსტერიერში  სარეკლამო კონსტრუქციის ერთ-ერთი სახეობაა . რომელიც შემკვეთის ინდივიდუალურ სტილს და დიზაინს კარგად გამოკვეთს. დგამენ წარმომადგენელის ან ოფისის სიახლოვეს. სტელა შეიძლება დამზადდეს ნებისმიერი ფორმის და იყოს ფორმით გამომხატველი სარეკლამო მესიჯის.

  Oops! We could not locate your form.